Federale belastingformulier gokwinsten

By Author

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel. Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info

Apr 14, 2016 · De federale regering is al een tijdje op zoek naar extra geld om het steeds groter wordende gat in de begroting te dichten. In hun nieuwste poging de rekeningen toch nog in evenwicht te krijgen is er nu aangekondigd dat er een maatregel op tafel ligt die de sector van de kansspelen en sportweddenschappen zwaar zal treffen: een bijkomende Alles over: belastingen naar de winst 3 1. Inleiding 4 Belasting naar de winst 4 Tijdelijke verschillen 4 2. Verwerking van acute belastingverplichtingen en -vorderingen 5 De btw of de belasting op de toegevoegde waarde is een belasting op het verbruik waarbij de eindgebruiker de belasting betaalt. Elke btw-plichtige moet aan zijn klanten btw aanrekenen. Het normaal btw-tarief bedraagt 21%. Bepaalde activiteiten vallen onder lagere tarieven: 6% en 12%. Het tarief van 6% geldt voor oa bep Nov 17, 2020 · Aftrekposten en regelingen, die ervoor zorgen dat je minder belasting betaalt. 5 tips. Andere informatie en diensten van de overheid: http://www.belgium.be/nl Uw sessie is verlopen. Navigeren door labyrintische federale en staatsbelastingsvormen kan een lastige onderneming zijn, zelfs voor de financieel onderlegde onder ons. Daarom wijst de meerderheid van de Amerikanen een professionele belastingberoeps aan om te helpen bij het samenstellen van hun belastingaangiften.

Startpunt voor belastingen, toeslagen en douanezaken. Lees onder meer wanneer wij uw toeslag of voorlopige aanslag uitbetalen. Of zoek in het menu of bij belangrijke thema's.

U bent op zoek naar gedetailleerde informatie over de fiscaliteit? Raadpleeg in dat geval het fiscaal memento. Zonder in te gaan op de bijzondere regelingen behandelt het memento op een complexe en gedetailleerde manier de volgende elementen: personenbelasting (PB) vennootschapsbelasting (Ven.B) rechtspersonenbelasting (RPB) btw registratierechten successierechten Belastingplichtigen die in Curaçao wonen De inkomstenbelasting kan verschuldigd zijn door natuurlijke personen. Het inkomen waarover inkomstenbelasting verschuldigd is bestaat uit: opbrengst uit onroerende zaken, opbrengst […]

Speciaal voor accountants, fiscalisten en bedrijfsfiscalisten is er de Collectie Belastingadvies. Complete need-to-know informatie, per vakgebied gebundeld. Inclusief Vakstudie, Cursus Belastingrecht, Vakstudie Nieuws, WFR en BNB.

Logo van de Belgische federale overheid Welke spelen en weddenschappen zijn onderworpen aan de belasting? Waar is de belasting gelokaliseerd? overleggen door de aanvrager van een advies uitgaande van de Federale. Overheidsdienst Financiën, waaruit blijkt dat hij al zijn vaststaande en onbetwiste .

Ik heb vorig jaar een nieuwbouwhuis gekocht dat nog in aanbouw is. Hier zit een overbruggingshypotheek met bouwdepot op. Ik heb advieskosten, afhandelingskosten en notariskosten. Mijn vraag is waar kan ik die invullen op mijn belastingformulier. U moet invullen dat u dit huis heeft en dat het een eigen woning (in aanbouw) is.

1 juli 2013 Jaarverslag 2012 Federale gerechtelijke politie Directie van spelers en/of scheidsrechters met het oog op het bekomen van gokwinsten; het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (om ook hier het “una&nb die van gokken hun beroep hebben gemaakt en alleen van hun gokwinsten leven. en er is weinig waar de provinciale of federale regering hieraan kan doen (ze Wel is het zo dat Monaco belasting vraagt aan bedrijven en dus geen &nb

18047 - Belastingverhoging voor verlies verlaagd tarief indien de aanvullende rechten met meeneembare rechten worden betaald; 16048 - Belastingverhoging voor verlies klein beschrijf in combinatie met meeneembaarheid

Jul 26, 2019 Oct 16, 2015 Aug 28, 2014 Apr 15, 2013 Federale begroting. Het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning staat de federale regering bij in de uitwerking, de uitvoering en de opvolging van het begrotingsbeleid. De meest recente federale begroting ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van de dienst.